Frétt

| 23.03.2001 | 10:51SÍF tapaði milljarði króna

Tap af rekstri SÍF samstæðunnar á árinu 2000 nam 984,9 milljónum króna en hagnaður á sama tíma í fyrra var 42,5 milljónir króna. Þrátt fyrir rekstrartap þá skilaði rekstur samstæðunnar jákvæðu veltufé frá rekstri á árinu 2000 að upphæð 108,9 milljónir króna samanborið við 65,7 milljónir árið á undan. Veltufé frá rekstri móðurfélagsins á árinu var 212,5 milljónir samanborið við 138 milljónir árið áður. Ákveðið var að nýta ekki heimildir um reiknaða tekjuskattsinneign vegna tapreksturs, en tap félagsins hefði lækkað um rúmar 200 milljónir króna ef svo hefði verið gert. Þegar litið er til reksturs ársins 2000 og þess rekstrarumhverfis sem fyrirtækið bjó við er ljóst að fjórir þættir ollu mestu í þeim erfiðleikum sem að steðjuðu. Þeir eru miklar hækkanir á hráefnisverði á eldislaxi, þróun gengismála, versnandi rekstrarskilyrði í Noregi og mikill samrunakostnaður. Frá þessu er grein á InterSeafood.com.
Reyking og sala á laxaafurðum er stór hluti af starfsemi dótturfyrirtækis SÍF í Frakklandi. Miklar og stöðugar hækkanir á verði eldislax, allt að 60%, frá árslokum 1999 og þar til í september sl. reyndust fyrirtækinu mjög erfiðar. En sökum stöðugleika á almennu verðlagi í Frakklandi og einnig vegna fastra samninga um söluverð við helstu stórmarkaði, þurfti félagið að taka að mestu á sig kostnaðinn vegna óvæntra hækkana á hráefnisverði. Þá fór félagið ekki varhluta af almennum samdrætti í sölu á reyktum laxi sem varð í Frakklandi á seinni hluta síðasta árs, þegar verðhækkanir til neytenda fóru að segja til sín. Áhrif þessara verðhækkana á rekstur SÍF í Frakklandi námu um 240 milljónir króna á árinu 2000.

Starfsemi SÍF er að langstærstum hluta tengt erlendum gjaldmiðlum, hvort heldur talað er um tekjur eða gjöld, eignir eða skuldir. Sá óróleiki sem einkenndi árið 2000 varðandi breytingar á gjaldmiðlum hafði neikvæð áhrif á starfsemi félagsins. Þessi þróun endurspeglast í rekstri samstæðunnar á árinu 2000 þar sem gjaldfærður áfallinn gengismunur er um 150 milljónum hærri en á árinu 1999. Gengisþróunin reyndist rekstri SÍF í Frakklandi afar erfið og þá sérstaklega hátt gengi dollars gagnvart evru. Megin hluti af frystu frumhráefni (blokk og heilfryst) fyrir verksmiðjur félagsins var tengt dollar, sem við hækkun gagnvart evru hafði í för með sér tapaða framlegð í þeim afurðaflokkum sem þetta á við, þar sem ekki tókst að hækka afurðaverð til samræmis við hækkun kostnaðarverðs. Gengisþróun hins brasilíska ríals gagnvart dollar var SIF Brasil erfið á árinu. Á sama hátt hafði þessi þróun áhrif á framlegð félagsins þar sem öll inn-kaup eru í USD og ekki tókst að hækka afurðarverð til samræmis við hækkun kostnaðarverðs.

Kostnaður vegna sameiningar SÍF og ÍS reyndist meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Þessi kostnaður á einkum við rekstur SÍF í Frakklandi og síðan hjá móðurfélaginu. Stærstu þættir í kostnaðarauka eru breytingar á matsaðferðum á birgðum ásamt niðurfærslu sem höfðu þau áhrif að gjaldfæra þurfti miklar fjárhæðir. Uppsagnir og starfslokasamningar reyndust félaginu dýrari en gert var ráð fyrir. Kostnaður vegna flutninga á starfsemi, lokunar verksmiðju og auk þess ýmis annar ófyrirséður kostnaður, sem tilkominn er vegna samrunans, hefur einnig verið gjaldfærður á árið 2000. Gjaldfærður kostnaður vegna samrunans er um 567 milljónir króna. Þegar tekið hefur verið tillit til áður gjaldfærðar skuldbindingar og söluhagnaðar þeirra eigna sem tengjast honum, er gjaldfært í rekstrarreikningi árið 2000 um 357 milljónir króna.

Þrátt fyrir erfið ytri og innri rekstrarskilyrði á árinu 2000, hefur við samruna félaganna skapast sóknarfæri sem gert er ráð fyrir að skili sér í rekstri samstæðunnar á árinu 2001. Þannig hefur hlutdeild SÍF í útflutningi sjávarafurða vaxið á árinu 2000 samanborið við árið 1999, þrátt fyrir að samdráttur var í heildarútflutningi sjávarafurða frá Íslandi fyrir sama tímabil.

Það sem af er árinu hafa ytri skilyrði verið samstæðunni hagstæðari en á sama tíma fyrir ári. Einnig er farið að gæta þeirra samlegðaráhrifa sem gert var ráð fyrir á sínum tíma. Þá hafa verið gerðir samningar um kaup á eldislaxi, sem koma í veg fyrir hækkanir á borð við þær sem félagið gekk í gegnum árið 2000, ásamt því að hluti þeirra sölusamninga sem gerðir hafa verið eru tengdir hækkunum á hráefnisverði. Einnig hefur innkaupum við flesta hráefnisbirgja í Frakklandi verið breytt úr dollar í evru. Rekstraráætlanir SÍF hf. gera ráð fyrir að hagnaður verði á rekstri samstæðunnar á árinu 2001.

bb.is | 26.09.16 | 09:37 Forvitnilegir fyrirlestrar um grænlensk samfélög

Mynd með frétt Dr. Kåre Hendriksen, sérfræðingur um málefni Grænlands og dósent við danska Tækniháskólann, heldur tvo fyrirlestra um Grænland í Háskólasetri Vestfjarða í dag. Fyrri fyrirlesturinn fer fram í hádeginu og þar verður fjallað um félagshagfræðilegt mikilvægi grænlenskra byggða. Síðari fyrirlesturinn verður í ...
Meira

bb.is | 26.09.16 | 09:02Lilja Rafney sigraði prófkjörið

Mynd með fréttÚrslit úr prófkjöri Vinstri hreyfingarinnar – græns framboð í Norðvesturkjördæmi lágu fyrir í gær. Lilja Rafney Magnúsdóttir, alþingismaður frá Suðureyri, sigraði prófkjörið og Bjarni Jónsson, sveitarstjórnarmaður frá Sauðárkróki, varð í öðru sæti. Bjarni sóttist eftir fyrsta sæti líkt og Lilja Rafney ...
Meira

bb.is | 26.09.16 | 07:34Eyþór sýnir á RIFF

Mynd með fréttFlateyringurinn Eyþór Jóvinsson frumsýnir nýjustu afurð sína, stuttmyndina Litla stund hjá Hansa, á alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni RIFF sem hefst í Reykjavík þann 29.september. Eyþór er bæði leikstjóri og handritshöfundur myndarinnar, sem er byggð á smásögu Þórarins Eldjárn. Það er annar Vestfirðingur, Tálknfirðingurinn ...
Meira

bb.is | 23.09.16 | 16:49Ráðast í endurbætur á Guðmundarbúð

Mynd með fréttTil stendur að ráðast í miklar framkvæmdir í Guðmundarbúð, húsnæði Björgunarfélags Ísafjarðar og slysavarnardeildarinnar Iðunnar á Ísafirði. Húsnæðið er búið að vera starfsstöð félaganna frá því árið 2002 og hefur allar götur síðan verið hrátt, en nú stendur til að breyta ...
Meira

bb.is | 23.09.16 | 14:50Hátíðarfundur Ísafjarðarkrata

Mynd með fréttKolbrún Sverrisdóttir verkakona og tveir af fyrrverandi formönnum Alþýðuflokksins, Jón Baldvin Hannibalsson og Sighvatur Björgvinsson munu ræða stöðu og framtíð jafnaðarmanna á hátíðarfundi í Edinborgarhúsinu á Ísafirði á morgun þegar minnst verður 100 ára afmælis jafnaðarstefnunnar á Íslandi. Þremenningarnir eru öll ...
Meira

bb.is | 23.09.16 | 13:25Jólasúkkulaði í bígerð hjá Sætt og salt

Mynd með fréttMikið hefur verið að gera á súkkulaðiverkstæði Elsu G. Borgarsdóttur í Súðavík, þar sem hún framleiðir dýrindis súkkulaði undir merkjum Sætt og salt. Í haust bauð hún í fyrsta sinn upp á árstíðabundna vöru er hvítt súkkulaði með ferskum aðalbláberjum og ...
Meira

bb.is | 23.09.16 | 11:50Flateyringar beðnir afsökunar

Mynd með fréttHeilbrigðiseftirlit Vestfjarða brást ekki við á réttan hátt og stóð sig ekki í upplýsingagjöf um saurgerlamengun í neysluvatni Flateyringa sem upp kom í byrjun mánaðarins. Ísafjarðarbær var ekki látinn vita þegar saurgerlamengun greindist fyrst í neysluvatni Flateyringa. Þetta er haft eftir ...
Meira

bb.is | 23.09.16 | 09:22Utankjörfundaratkvæðagreiðsla hafin

Mynd með fréttUtankjörfundaratkvæðagreiðsla erlendis vegna alþingiskosninga 29. október 2016 hefst í dag og fer fram í öllum sendiráðum Íslands erlendis, aðalræðisskrifstofum Íslands í New York, Winnipeg, Nuuk og Þórshöfn í Færeyjum. Einnig er unnt að kjósa utan kjörfundar eftir samkomulagi hjá kjörræðismönnum Íslands ...
Meira

bb.is | 23.09.16 | 09:01Bolungarvíkurkaupstaður opnar nýjan vef

Mynd með fréttNýr vefur hefur verið tekin í gagnið fyrir Bolungarvíkurkaupstað á vefslóðinni www.bolungarvik.is. Vefurinn lagar sig að ólíkum skjástærðum eins og skjám síma og smátölva ásamt því að virka vel á hefðbundnum tölvuskjá. Viðmót vefsins býður upp á ýmis frekari þægindi eins ...
Meira

bb.is | 23.09.16 | 07:34Tvöfaldar nemendafjöldann

Mynd með fréttFyrr í vikunni birti forsætisráðuneytið aðgerðaráætlun fyrir Vestfirði sem unnin var af nefnd um samfélags- og atvinnuþróun á Vestfjörðum undir forystu ráðuneytisins. Í aðgerðaráætluninni er lagt til að Háskólasetri Vestfjarða verði gert kleift að setja á fót nýja námsleið á meistarastigi ...
Meira


Byggir á LiSA vefumsjónarkerfi frá Eskli