Frétt

Leiðari 9. tbl. 2001 | 28.02.2001 | 16:34Heimsókn

Heimsókn forsætisráðherra og umhverfisráðherra og föruneytis þeirra til Bolungarvíkur og Ísafjarðarkaupstaðar á mánudaginn var ánægjuleg og staðfestir það sem vitað hefur verið öldum saman, þótt sagan hermi að lítt hafi því heilræði verið fylgt, að kóngar jafnt sem ráðamenn landsstjórna hefðu gott af því að kynnast þegnum sínum og kjörum þeirra í heimahögum. Þótt vissulega sé nauðsynlegt að æðstu ráðamenn þjóðfélagsins láti til sína taka þegar vandamál ofvaxin litlu samfélagi koma upp mættu menn hafa hugfast, að heimsóknir valdamanna mættu að ósekju tengjast öðru en vandamálum líðandi stundar. Sannarlega hefðu ráðamenn gott af að deila öðru en efnahagsþjarki með íbúum strjálbýlisins. Samskipti af öðrum toga myndu opna áður lokuð augu og sannfæra hin enn frekar um að gott mannlíf og menning þrífst víðar í þessu landi en við nafla Reykjavíkur, þótt vissulega sé margt gott þangað að sækja og ekki ástæða úr að draga.

Án þess að dregið sé úr vægi heimsóknar ráðherranna til Bolungarvíkur og viðræðna þeirra við heimamenn um aðkallandi lausn þess vanda sem gjaldþrot Nasco kallaði yfir byggðarlagið, og sem hér skal lögð áhersla á að þar að lútandi er skjótra úrræða þörf, er sérstök ánægja að nú skuli séð fyrir endan á fimm ára gömlu þrætumáli þar sem nú hefur verið tekið af skarið um að hartnær 60 milljónum króna, sem eftir lifðu af söfnunarfé Samhugar í verki, skuli varið til uppbyggingar á Flateyri. Og ekki nóg með það heldur komi Ofanflóðasjóður og ríkissjóður með ríflegar fjárhæðir á móti. Þetta voru góð tíðindi. Þetta var ánægjulegur dagur fyrir Flateyringa.

Fáum er betur ljóst en landsbyggðafólki að samfélaginu í heild er ekki til góðs að þjóðin safnist saman í borgríki á suðurhorni landsins. Þriggja til fimm milljón króna kostnaði við að hola hverjum og einum íbúa landsbyggðarinnar niður á Reykjavíkursvæðinu er hægt að verja betur, til nytsamra og arðbærra verka.

,,Vilji er allt sem þarf“, sagði Einar Benediktsson í Íslandsljóði sínu. Til þessara orða skáldsins vitna menn í hátíðaræðum og þegar þeir vilja hafa mark á sér takandi. Umhverfisráðherra gladdi heimamenn með því að ríkisstjórnin hefði fullan vilja til að koma til móts við landsbyggðina í málefnum hennar.

Orð skáldsins voru tímabær hvatning.
Orð ráðherrans eru yfirlýsing.
s.h.


bb.is | 30.09.16 | 16:54 Hvunndagshetja heiðruð

Mynd með frétt Sigurði Ólafssyni, fyrrum formanni Krabbameinsfélagsins Sigurvonar, var afhent bleika slaufan í gær sem þakklætisvott fyrir vel unnin störf í þágu Sigurvonar. Bíi, eins og hann er betur þekktur í daglegu tali, lét af störfum fyrr á árinu eftir 15 ára formennsku. ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 15:21Svar ráðherra kemur ekki á óvart

Mynd með fréttSvar Ólafar Nordal innanríkisráðherra við fyrirspurn Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur, þingmanns Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi, kemur Pétri G. Markan, sveitarstjóra Súðavíkurhrepps ekki á óvart. Jóhanna María spurði ráðherra hvenær væri er ráðgert að rannsóknir og undirbúningur fyrir jarðgangagerð á milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 13:4914,5 kílómetri af jarðstrengjum komnir í jörð

Mynd með fréttFjarskiptamál í Önundarfirði hafa tekið miklum stakkaskiptum, en í vikunni var greint frá því að tvö ný fjarskiptamöstur væru komin til að þjónusta íbúa fjarðarins. Ekki nóg með það, heldur hafa miklar bætur verið gerðar á fjarskiptamálum á Ingjaldssandi er starfsmenn ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 11:48Álftafjarðargöng ekki á dagskrá næsta áratuginn

Mynd með fréttJarðgöng á milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar eru ekki á teikniborði yfirvalda allt fram til ársins 2026 samkvæmt svari Ólafar Nordal innanríkisráðherra við fyrirspurn Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur þingmanns framsóknarflokksins, sem spurði ráðherrann hvenær ráðgert væri að rannsóknir og undirbúningur fyrir göngin hæfust. ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 10:01Útibú verði á Suðurfjörðunum

Mynd með fréttBæjarstjórn Vesturbyggðar hvetur stjórnvöld að tryggja að eftirlit með fiskeldi í sjó sé með markvissum og ábyrgum hætti. Þetta kemur fram í bókun bæjarstjórnar frá því í gær. Í henni segir að gríðarlegu máli skipti að vel takist til með þeirri ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 09:26Mikill munur á rekstrarkostnaði grunnskóla

Mynd með fréttMeðalrekstrarkostnaður á hvern nemanda í grunnskólum landsins vegna yfirstandandi skólaárs er 1,72 milljónir króna samkvæmt tölum Hagstofunnar. Rúmlega fimmfaldur munur er á hæsta og lægsta kostnaði nemenda milli sveitarfélaga samkvæmt tölum Sambands íslenskra sveitarfélaga. Frá þessu er greint í Fréttablaðinu í ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 07:50Ráðgjafa- og nuddsetrið opnar á nýjum stað

Mynd með fréttRáðgjafa- og nuddsetrið á Ísafirði hefur fært sig um set og opnaði í dag í nýjum húsakynnum við Hafnarstræti 4, mitt í miðbænum þar sem Gullauga var áður til húsa. Það er Stefán Dan Óskarsson sem er potturinn og pannan á ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 17:07Vestfirðir verði ríkt samfélag

Mynd með fréttInnan áratugar munu útflutningstekjur af laxeldi á sunnanverðum Vestfjörðum geta numið 50 milljörðum króna á ári. Þetta er mat Matthíasar Garðarssonar, stofnanda Arnarlax, en hann hefur fjögurra áratuga reynslu á vettvangi atvinnugreinarinnar. Ég hef trú á því að auðveldlega megi ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 16:13Biðlistar vegna skorts á gistiplássi

Mynd með fréttErlent gönguskíðafólk hefur sýnt Fossavatnsgöngunni æ meiri áhuga, en skortur á gistiplássum Ísafirði veldur því að færri komast að en vilja . Daníel Jakobsson, stjórnarformaður Fossavatnsgöngunnar, nefnir sem dæmi að norsk ferðaskrifstofa sem selur ferðir á Fossavatnsgönguna er með 70 manns ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 14:50Stöndum fyrir kerfisbreytingar

Mynd með fréttAlþingiskosningar eru eftir rétt rúmar fjórar vikur og stjórnmálaflokkarnir flestir búnir að leggja fram lista sína. Nokkur ný framboð verða í kjöri og einna mest hefur borið á Viðreisn, en flokkurinn hefur mælst ágætlega í skoðanakönnunum síðustu vikur. Ísfirðingurinn Gylfi Ólafsson ...
Meira


Byggir á LiSA vefumsjónarkerfi frá Eskli