Frétt

| 21.02.2001 | 22:19Skortur á athafnamönnum?

Í forystugrein í Morgunblaðinu í dag eru látnar í ljós efasemdir um að Bolvíkingar séu á réttri leið í atvinnumálum, þegar stefnt er að því að bæjarfélagið sjálft og verkalýðsfélagið taki þátt í stofnun nýs hlutafélags, sem efni til rækjuvinnslu og bolfiskvinnslu í Bolungarvík. Greinarhöfundur segir ljóst, að aðilar sjálfir hafi ekki sterka sannfæringu fyrir því sem leitast sé við að gera og vitnar þar til ummæla bæjarstjóra og formanns Verkalýðs- og sjómannafélags Bolungarvíkur.

Síðan segir í forystugrein Morgunblaðsins:


Í umræðum um atvinnuvanda Bolvíkinga að undanförnu hefur það verið staðfest sem Páll Pétursson félagsmálaráðherra hélt fram fyrir skömmu, að einungis þriðjungur af þeim fiskafla, sem landað er í Bolungarvík, komi til vinnslu á staðnum.

Í ljósi þess að umtalsverður hluti þess afla, sem fluttur er á brott frá staðnum, er unninn í nágrannabyggðarlögum hlýtur sú spurning að vakna hvers vegna fiskvinnslustöðvar í Bolungarvík hafi ekki sömu aðstöðu til þess að kaupa aflann eins og fiskvinnslufyrirtæki í nágrannabyggðarlögum. Er skortur á athafnamönnum í Bolungarvík?

Reynslan af þátttöku sveitarfélaga í atvinnurekstri er vond, bæði fyrir viðkomandi fyrirtæki og sveitarfélögin sjálf. Þess vegna ættu Bolvíkingar að fara varlega í að fara þessa leið. Ef markmiðið er að koma í veg fyrir fólksflótta frá Bolungarvík er líklegt að lausn á borð við þessa verði til þess eins að fresta þeim fólksflótta í skamman tíma.

Einkaframtakinu hefur tekizt að byggja upp öfluga smábátaútgerð í Bolungarvík. Hvað er því til fyrirstöðu að hið sama geta gerzt í fiskvinnslu?

Stundum er skynsamlegt að flýta sér hægt. Bolvíkingar ættu að íhuga vandlega stöðu sína og kanna hvort ekki sé vænlegra til árangurs að skapa betri skilyrði fyrir þá fiskverkendur, sem nú halda uppi fiskvinnslu á staðnum, og stuðla þannig að aukinni atvinnu í bæjarfélaginu.

Bolvíkingar hafa séð það svart áður og lifað af. Það mun einnig gerast nú þótt ekki verði gripið til þeirra ráða að blanda bæði sveitarfélaginu og verkalýðsfélaginu í atvinnurekstur. Kunnátta þeirra liggur á öðru sviði.


bb.is | 30.09.16 | 16:54 Hvunndagshetja heiðruð

Mynd með frétt Sigurði Ólafssyni, fyrrum formanni Krabbameinsfélagsins Sigurvonar, var afhent bleika slaufan í gær sem þakklætisvott fyrir vel unnin störf í þágu Sigurvonar. Bíi, eins og hann er betur þekktur í daglegu tali, lét af störfum fyrr á árinu eftir 15 ára formennsku. ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 15:21Svar ráðherra kemur ekki á óvart

Mynd með fréttSvar Ólafar Nordal innanríkisráðherra við fyrirspurn Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur, þingmanns Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi, kemur Pétri G. Markan, sveitarstjóra Súðavíkurhrepps ekki á óvart. Jóhanna María spurði ráðherra hvenær væri er ráðgert að rannsóknir og undirbúningur fyrir jarðgangagerð á milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 13:4914,5 kílómetri af jarðstrengjum komnir í jörð

Mynd með fréttFjarskiptamál í Önundarfirði hafa tekið miklum stakkaskiptum, en í vikunni var greint frá því að tvö ný fjarskiptamöstur væru komin til að þjónusta íbúa fjarðarins. Ekki nóg með það, heldur hafa miklar bætur verið gerðar á fjarskiptamálum á Ingjaldssandi er starfsmenn ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 11:48Álftafjarðargöng ekki á dagskrá næsta áratuginn

Mynd með fréttJarðgöng á milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar eru ekki á teikniborði yfirvalda allt fram til ársins 2026 samkvæmt svari Ólafar Nordal innanríkisráðherra við fyrirspurn Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur þingmanns framsóknarflokksins, sem spurði ráðherrann hvenær ráðgert væri að rannsóknir og undirbúningur fyrir göngin hæfust. ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 10:01Útibú verði á Suðurfjörðunum

Mynd með fréttBæjarstjórn Vesturbyggðar hvetur stjórnvöld að tryggja að eftirlit með fiskeldi í sjó sé með markvissum og ábyrgum hætti. Þetta kemur fram í bókun bæjarstjórnar frá því í gær. Í henni segir að gríðarlegu máli skipti að vel takist til með þeirri ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 09:26Mikill munur á rekstrarkostnaði grunnskóla

Mynd með fréttMeðalrekstrarkostnaður á hvern nemanda í grunnskólum landsins vegna yfirstandandi skólaárs er 1,72 milljónir króna samkvæmt tölum Hagstofunnar. Rúmlega fimmfaldur munur er á hæsta og lægsta kostnaði nemenda milli sveitarfélaga samkvæmt tölum Sambands íslenskra sveitarfélaga. Frá þessu er greint í Fréttablaðinu í ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 07:50Ráðgjafa- og nuddsetrið opnar á nýjum stað

Mynd með fréttRáðgjafa- og nuddsetrið á Ísafirði hefur fært sig um set og opnaði í dag í nýjum húsakynnum við Hafnarstræti 4, mitt í miðbænum þar sem Gullauga var áður til húsa. Það er Stefán Dan Óskarsson sem er potturinn og pannan á ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 17:07Vestfirðir verði ríkt samfélag

Mynd með fréttInnan áratugar munu útflutningstekjur af laxeldi á sunnanverðum Vestfjörðum geta numið 50 milljörðum króna á ári. Þetta er mat Matthíasar Garðarssonar, stofnanda Arnarlax, en hann hefur fjögurra áratuga reynslu á vettvangi atvinnugreinarinnar. Ég hef trú á því að auðveldlega megi ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 16:13Biðlistar vegna skorts á gistiplássi

Mynd með fréttErlent gönguskíðafólk hefur sýnt Fossavatnsgöngunni æ meiri áhuga, en skortur á gistiplássum Ísafirði veldur því að færri komast að en vilja . Daníel Jakobsson, stjórnarformaður Fossavatnsgöngunnar, nefnir sem dæmi að norsk ferðaskrifstofa sem selur ferðir á Fossavatnsgönguna er með 70 manns ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 14:50Stöndum fyrir kerfisbreytingar

Mynd með fréttAlþingiskosningar eru eftir rétt rúmar fjórar vikur og stjórnmálaflokkarnir flestir búnir að leggja fram lista sína. Nokkur ný framboð verða í kjöri og einna mest hefur borið á Viðreisn, en flokkurinn hefur mælst ágætlega í skoðanakönnunum síðustu vikur. Ísfirðingurinn Gylfi Ólafsson ...
Meira


Byggir á LiSA vefumsjónarkerfi frá Eskli