Frétt

| 16.08.2000 | 17:02Ráðuneytið situr og horfir á

Skutulsfjarðareyri (Ísafjörður).
Skutulsfjarðareyri (Ísafjörður).
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt 12 milljón króna aukafjárveitingu úr bæjarsjóði vegna reksturs íbúðarhúsnæðis í eigu bæjarins. Þessi fjárveiting er umfram gildandi fjárhagsáætlun og óhjákvæmileg til þess að yfirleitt sé hægt að halda áfram rekstri húseigna á vegum húsnæðisnefndar Ísafjarðarbæjar. Auk annars kostnaðar hefur verulegur kostnaðarauki lagst á húsnæðisnefnd á þessu ári vegna stórhækkunar á fasteignagjöldum.
Vandræðaástand ríkir hjá Ísafjarðarbæ vegna íbúðarhúsnæðis úr félagslega kerfinu, líkt og hjá mörgum öðrum sveitarfélögum. Samkvæmt lagaskyldu ber sveitarfélögum að innleysa félagslegar íbúðir. Hjá Ísafjarðarbæ hafa íbúðirnar hrannast inn á liðnum árum og eru nú íbúðir í eigu bæjarfélagsins orðnar um 190 talsins. Á síðustu átta árum nemur kostnaður Ísafjarðarbæjar vegna þessa um 150 milljónum króna.

Segja má, að Ísafjarðarbær og mörg önnur sveitarfélög séu í fjárhagslegri úlfakreppu út af þessu ástandi. Ábyrgðin liggur hjá félagsmálaráðuneytinu, sem aðhefst lítið, að því er virðist, enda þótt árum saman hafi legið fyrir hver staðan hefur verið og í hvað hefur stefnt.

Í vetur skipaði félagsmálaráðherra að vísu nefnd embættismanna til að gera tillögur til úrbóta hjá sveitarfélögum á Vestfjörðum, enda þótt við þetta vandamál sé að etja sé víða um land. Nefndin skilaði fyrir skömmu „áfangaskýrslu“. Í henni virðist fátt gagnlegt.

Á meðan halda sveitarfélögin áfram að innleysa íbúðir og reyna eftir mætti að leigja þær út. Jafnframt halda þau áfram að bíða eftir því að ríkisvaldið vinni með þeim að lausn þessa máls, sem er eitthvert hið versta sem þau eiga við að glíma. En allt virðist stranda í ráðuneyti félagsmála, þar sem upphafsins að vandræðunum er einnig að leita.

Aukafjárveitingin úr bæjarsjóði Ísafjarðarbæjar, sem nefnd var í upphafi, verður fjármögnuð með lántöku. Staða húsnæðisnefndar bæjarins verður síðan endurmetin síðar í haust, samkvæmt ákvörðun bæjarráðs.

bb.is | 30.09.16 | 16:54 Hvunndagshetja heiðruð

Mynd með frétt Sigurði Ólafssyni, fyrrum formanni Krabbameinsfélagsins Sigurvonar, var afhent bleika slaufan í gær sem þakklætisvott fyrir vel unnin störf í þágu Sigurvonar. Bíi, eins og hann er betur þekktur í daglegu tali, lét af störfum fyrr á árinu eftir 15 ára formennsku. ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 15:21Svar ráðherra kemur ekki á óvart

Mynd með fréttSvar Ólafar Nordal innanríkisráðherra við fyrirspurn Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur, þingmanns Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi, kemur Pétri G. Markan, sveitarstjóra Súðavíkurhrepps ekki á óvart. Jóhanna María spurði ráðherra hvenær væri er ráðgert að rannsóknir og undirbúningur fyrir jarðgangagerð á milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 13:4914,5 kílómetri af jarðstrengjum komnir í jörð

Mynd með fréttFjarskiptamál í Önundarfirði hafa tekið miklum stakkaskiptum, en í vikunni var greint frá því að tvö ný fjarskiptamöstur væru komin til að þjónusta íbúa fjarðarins. Ekki nóg með það, heldur hafa miklar bætur verið gerðar á fjarskiptamálum á Ingjaldssandi er starfsmenn ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 11:48Álftafjarðargöng ekki á dagskrá næsta áratuginn

Mynd með fréttJarðgöng á milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar eru ekki á teikniborði yfirvalda allt fram til ársins 2026 samkvæmt svari Ólafar Nordal innanríkisráðherra við fyrirspurn Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur þingmanns framsóknarflokksins, sem spurði ráðherrann hvenær ráðgert væri að rannsóknir og undirbúningur fyrir göngin hæfust. ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 10:01Útibú verði á Suðurfjörðunum

Mynd með fréttBæjarstjórn Vesturbyggðar hvetur stjórnvöld að tryggja að eftirlit með fiskeldi í sjó sé með markvissum og ábyrgum hætti. Þetta kemur fram í bókun bæjarstjórnar frá því í gær. Í henni segir að gríðarlegu máli skipti að vel takist til með þeirri ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 09:26Mikill munur á rekstrarkostnaði grunnskóla

Mynd með fréttMeðalrekstrarkostnaður á hvern nemanda í grunnskólum landsins vegna yfirstandandi skólaárs er 1,72 milljónir króna samkvæmt tölum Hagstofunnar. Rúmlega fimmfaldur munur er á hæsta og lægsta kostnaði nemenda milli sveitarfélaga samkvæmt tölum Sambands íslenskra sveitarfélaga. Frá þessu er greint í Fréttablaðinu í ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 07:50Ráðgjafa- og nuddsetrið opnar á nýjum stað

Mynd með fréttRáðgjafa- og nuddsetrið á Ísafirði hefur fært sig um set og opnaði í dag í nýjum húsakynnum við Hafnarstræti 4, mitt í miðbænum þar sem Gullauga var áður til húsa. Það er Stefán Dan Óskarsson sem er potturinn og pannan á ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 17:07Vestfirðir verði ríkt samfélag

Mynd með fréttInnan áratugar munu útflutningstekjur af laxeldi á sunnanverðum Vestfjörðum geta numið 50 milljörðum króna á ári. Þetta er mat Matthíasar Garðarssonar, stofnanda Arnarlax, en hann hefur fjögurra áratuga reynslu á vettvangi atvinnugreinarinnar. Ég hef trú á því að auðveldlega megi ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 16:13Biðlistar vegna skorts á gistiplássi

Mynd með fréttErlent gönguskíðafólk hefur sýnt Fossavatnsgöngunni æ meiri áhuga, en skortur á gistiplássum Ísafirði veldur því að færri komast að en vilja . Daníel Jakobsson, stjórnarformaður Fossavatnsgöngunnar, nefnir sem dæmi að norsk ferðaskrifstofa sem selur ferðir á Fossavatnsgönguna er með 70 manns ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 14:50Stöndum fyrir kerfisbreytingar

Mynd með fréttAlþingiskosningar eru eftir rétt rúmar fjórar vikur og stjórnmálaflokkarnir flestir búnir að leggja fram lista sína. Nokkur ný framboð verða í kjöri og einna mest hefur borið á Viðreisn, en flokkurinn hefur mælst ágætlega í skoðanakönnunum síðustu vikur. Ísfirðingurinn Gylfi Ólafsson ...
Meira


Byggir á LiSA vefumsjónarkerfi frá Eskli