Arctic Fish hagnast um 2,2 milljarða

Árið 2021 var Arctic Fish hagfellt segr í fréttatilkynningu frá félaginu. Félagið seldi um 11.500 tonn af laxi sem er meira en nokkru sinni fyrr.  Þá framleiddi fyrirtækið 3,3 milljónir seiða sem fóru að mestu leyti í eigið sjóeldi. Fyrirtækið var skráð á norska Euronext Growth hlutabréfamarkaðinn og nýtt hlutafé var sótt til þess að styrkja innviði og framtíðarvöxt fyrirtækisins.

Ráðist var í stækkun á seiðaeldisstöð félagsins í Tálknafirði, fjárfesting sem nemur um 3,8 milljörðum króna og eykur framleiðslugetu félagsins á seiðum upp í 5 milljónir seiða. Þá fjárfesti félagið í fasteignum og lóð í Bolungarvík þar sem fyrirhugað er að koma upp sláturhúsi fyrir framleiðslu félagsins. Áætlað er að fjárfestingin í sláturhúsinu nemi allt að 4 milljörðum.

Leyfi fyrir 23.000 tonna lífmassa í árslok 2021

Félagið fékk úthlutað nýju leyfi í Dýrafirði þar sem hámarks leyfður lífmassi fór úr 4.000 tonnum í 10.000 tonn. Við árslok 2021 var félagið með leyfi fyrir rúmlega 23 þúsund tonna eldi í sjó.  Allar staðsetningar félagsins og eldi félagsins fór í gegnum viðamikla og ítarlega úttekt og eru allar staðsetningar með alþjóðlega umhverfisvottun ASC (e. Aquaculture Stewardship Council).

8,8 milljarða tekjur

Tekjur Arctic Fish á árinu 2021 námu 8,8 milljörðum króna samanborið við tekjur upp á 5,5 milljarða á árinu 2020. Afkoma fyrir greiðslu vaxta og skatta (e. Operational EBIT) á árinu nam 1.279 milljónum króna sem er 1.186 milljónum krónum meira en á árinu 2020.

Meðalsöluverð á kíló á árinu 2021 var 764 krónur samanborið við 671 krónur árið 2020 sem er hækkun sem er 14%  hækkun. Seldar afurðir jukust um 54% á milli ára, úr 7.443 tonnum í 11.479 tonn. Þá lækkaði framleiðslukostnaður milli ára um 4% úr 662 krónum niður í 636 krónur á hvert kíló.

Framlegð á árinu fyrir greiðslu vaxta og skatta (Operational EBIT pr. kg) nam 127 krónum á hvert selt kíló á árinu samanborið við 9,4 krónur á hvert selt kíló árið 2020. Bætta framlegð  má rekja til tveggja lykilþátta, hærra söluverð og lægri framleiðslukostnaðar í kjölfar aukinnar stærðarhagkvæmni.

Hagnaður fyrirtækisins á árinu eftir fjármagnsliði var 2.246 milljónir króna samanborið við 567 milljóna króna tap árið 2020.

Heildareignir í árslok 2021 21,1 milljarður

Í árslok 2021 voru heildareignir samstæðunnar 21,1 milljarður króna, en í árslok 2020 námu heildareignirnar 16,7 milljörðum króna. Helsta aukning milli ára var í formi fastafjármuna sem jukust um 1.495 milljónir og lífmassi jókst úr 5.920 milljónum króna í 7.536 milljónir í árslok 2021.

Nettó vaxtaberandi skuldir í lok árs námu 4,7 milljörðum króna samanborið við 6,9 milljarða króna nettó vaxtaberandi skuldir í lok árs 2020. Lækkuðu því nettó vaxtaberandi skuldir (net interest bearing debt) um 2,2 milljarða milli ára.

Eiginfjárhlutfallið í lok árs 2021 var 68,0%.

Með þessari frammistöðu ársins 2021 þá er Arctic Fish orðið eitt af stærstu laxeldifyrirtækjunum á Íslandi. Félagið er enn að vaxa og hefur á að skipa úrvals starfsfólki og hefur fjárhagslegan styrkleika til þess að ná vaxtarmarkmiðum sínum.