Látrabjarg: veglínu breytt

Vesturbyggð vinnur að breytingum á á aðalskipulagi  Vesturbyggðar 2006‐ 2018 vegna breytingar á legu Örlygshafnarvegar nr. 612 sunnan af Hvallátrum.

Áformað er að breyta veglínunni í gegnum sumarhúsaþyrpingu við Hvallátur, en núverandi vegur er talinn skapa hættu og ónæði fyrir íbúa og vegfarendur. Umferð hefur aukist töluvert á síðustu árum.

Til stendur að færa veginn suður fyrir Hvallátur á 1,7 km löngum kafla. Hönnunar‐ og tæknideild Vegagerðarinnar hefur kannað matsskyldu vegna  vegaframkvæmda við Örlygshafnarveg og unnið kynningarskýrslu (Vegagerðin, 2020).

Sumarhúsabyggingi við Hvallátur samanstendur af 11 húsum, nokkrum uppgerðum eldri húsum og nýrri bjálkahúsum. Í gildandi deiliskipulagi fyrir svæðið kemur fram að mikilvæggt er að gera þessa færslu á veginum, en hann liggur í dag í gegnum húsaþyrpinguna.

Skipulags- og umhverfisráð Vesturbyggðar tók skipulags- og matslýsingu vegna breytingarinnar fyrir og samþykkti  lýsinguna og leggur til að heimila opinbera kynningu á henni.