Eðlileg afgreiðsla á leyfisumsóknum mikilvægast

Shiran Þórisson, fjármálastjóri Arctic Fish segir að afleiðingar kórónaveirufaraldursins gagnvart laxeldinu séu einkum þær að skapa óvissu um verð og sölu á afurðunum. Það sé fyllsta ástæða til þess að hafa áhyggjur af framvindu mála. Til skemmri tíma er heilsa starfsfólks okkar í algerum forgangi.

Shiran segir að eins og er sé Arctic Fish ekki að slátra fiski næstu 2 – 3 mánuði svo fyrirtækið er ekki að verða fyrir mjög neikvæðum áhrifum á tekjur sínar alveg á næstunni.  Óvissan sé einkum um það hve lengi áhrif faraldursins vari frameftir árinu. Almennt megi búast við að verð lækki tímabundið og eitthvað dragi úr sölu, en Shiran bendir þó á að um matvöru sé að ræða og því ekki líklegt að samdráttur í magni verði mikill. Almennt má segja að matvælaframleiðsla standi betur en flestar aðrar greinar. Engu að síður, segir Shiran er ástæða til þess að hafa nokkrar áhyggjur af fjárhagslegum áhrifum á fiskeldisfyrirtækin.

Þá eru aðstæður á þessum markaði almennt þannig að eftir páska og fram eftir hausti lækkar verðið og fer svo hækkandi aftur á síðasta fjórðungi ársins. Því sé ekkert endilega einboðið að verðlækkunin verði tilfinnanleg á árinu. Til lengri tíma megi svo gera ráð fyrir að markaðurnn jafni sig.

Fljótari afgreiðsla leyfa

Aðspurður um hvaða aðgerðir af hálfu stjórnvalda kæmu sér best fyrir fiskedisfyrirtækin á Vestfjörðum svaraði Shiran því að leyfismálin væru lang mikilvægust. Ef afgreiðsla á leyfisumsóknum væri á eðlilegum hraða í stjórnkerfinu myndi það koma sér vel fyrir öll eldisfyrirtækin.  Leyfi til þess að auka fjárfestingar í lífmassa í sjó  nú myndi skila fyrirtækjunum auknum tekjum eftir 2 ár eða svo.  Með auknum leyfum væri líka hægt að fjáfesta frekar í innviðum fyrirtækjanna. “Hvoru tveggja myndi hafa jákvæð áhrif bæði til skemmri og lengri tíma fyrir fyrirtækin og nærumhverfið” segir Shiran Þórisson.