Ingimar svarar Eiríki Jónssyni

Ingimar Ingimarsson, oddviti Reykhólahrepps hefur svarað spurningum Eiríks Jónssonar sem birtar vour í gær á bb.is. Svörin eru eftirfarandi. Spurningarnar eru birtar á undan hverju svari:

1. Hefur sveitarstjórn leitað sér lögfræðilegrar ráðgjafar/álits varðandi fjárhagslega ábyrgð sveitarfélagsins ef til þess kemur að leiðin sem hún velur reynist dýrari en sú leið sem vegagerðin vill fara?

Svar:  Við teljum okkur ekki þurfa lögfræði aðstoð varðandi kostnað sem fellur á sveitarfélagið. Reykhólasveitarvegur er á ábyrgð vegagerðarinnar, það er á ábyrgð vegagerðarinnar að vegir séu samkvæmt þeirra staðli. Það er Reykhólasveitarvegur ekki, hann féll á umferðaröryggismati Vegagerðarinnar. Vegagerðin er því skyldug til að uppfæra hann, sama hvaða leið er valin. Þar er því ekki um aukakostnað að ræða.

2. Hver er lögmaður/lögmannsstofa sveitarfélagsins?

Svar: Við höfum engan einn lögmann enda lítið sveitarfélag. En við höfum skipt við lögmannsstofuna Pacta sem sér t.d um persónuverndarmál hjá okkur.

3. Hefur sveitarfélagið haft eitthvað samráð við Samband íslenskra sveitarfélaga (lögfræðisvið) varðandi þetta mál?

Svar:  Við erum yfirleitt í sambandi við fjölda sérfræðinga með öll mál, sérfræðingar sambands ísl sveitafélaga eru þar engin undantekning.

4. Hvaða verkfræði/jarðfræði/veðurfarsrannsóknir liggja að baki skýrslu þeirri sem notuð er sem rök fyrir svokallaðri R leið?

Svar: Flest gögn sem unnið hefur verið eftir koma frá Vegagerðinni. Það er því eðlilegast að leita þangað eftir gögnum.

5. Er sveitarfelagið tilbúið að standa straum af þeim aukakosnaði sem kann að hljótast af verði svokölluð R leið fyrir valinu og ákveðið verði að krefja sveitarfélagið um greiðslu lögum samkvæmt?

Svar: Vísa í svar 1.

6. Þar sem ljóst er að R leið er hvorki á áætlun Vegagerðarinnarar né þá heldur fjármögnuð spyr ég. Munu sveitarstjórnarmenn og sveitarstjóri axla persónulega ábyrgð fari svo að vegalagning vestur á firði lendi á ís af tæknilegum og/eða fjármálalegum völdum, velji þeir R leið?

Svar: Það er þegar búið að gera ráð fyrir fé í samgöngubætur á sunnanverðum Vestfjörðum. Það er ekkert annað en kúgun á okkur hér í Reykhólahrepp að setja málið þannig upp að aðeins ein leið sé fjármögnuð aðrar ekki. Það er ábyrgðarhluti að ríkisrekin þjónustustofnun skuli hóta og reyna að kúga Sveitarfélag til þess að fara eftir þeirra vilja. Þetta gerir vegagerðin þrátt fyrir að hafa verið marg rekin heim með tillögu um vegagerð í Teigskóg.